Roslagens Hiss AB

Org.nr. 556745-4300
Växel: 0176-16806
Felanmälan: 0176-16800
E-mail: info@roslagenshiss.se

Postadress:
RoslagensHiss ab
Baldersgatan 3
761 50 Norrtälje

Leveransadress:
RoslagensHiss ab
Baldersgatan 3
761 50 Norrtälje

Faktureringsadress:
RoslagensHiss
FE 1435 Scancloud
831 90 Östersund

Fakturor via epost: roslagenshiss@pdf.scancloud.se

Peter Åman
VD
073 640 50 31
peter.aman@hissgruppen.se

Tommy Lindberg
Hisstekniker
070 215 39 58
tommy.lindberg@roslagenshiss.se

Simon Lejholm
Hisstekniker
073 852 56 84
simon.lejholm@roslagenshiss.se