Nyinstallation av hissar

På Roslagens Hiss har vi lång erfarenhet av att arbeta med nyinstallation av hissar av högsta kvalitet. Vi erbjuder ett komplett utbud av hissar. Med oss anpassas er hiss efter miljö och användningsområde. Det ger dig som kund stor möjlighet att vara med och utforma hissen enligt era önskemål. En individuellt utformad hiss skapar ett mervärde för fastigheten i mer än av bara ekonomisk betydelse.

Vi arbetar med olåsta system, komponenter från den öppna marknaden samt att den tekniska dokumentationen är tillgänglig för alla. Det gör underhållet enklare och billigare samt att fastighetsägaren inte är bunden till en servicepartner. Det ger också större flexibilitet vad det gäller utformning och tekniska lösningar – god kvalitet, god service och den bästa ekonomiska lösningen!

Många hissleverantörer vill binda upp sina kunder för en lång tid. Det kan ske genom att nyinstallerade hissar förses med system där det krävs specialverktyg för service eller speciella verktyg vid reparation. Kanske enkelt och billigt till en början men omständligt och kostsamt i längden. Servicekostnaderna kan stiga utan att man har någon valmöjlighet till en bättre och billigare lösning.

Bostads- och kontorshissar.

Kostnadseffektiva och kompletta standardhissar till nyproduktion. Alltid med hög kvalitet och komponenter från den öppna marknaden för enklare och billigare service.

Specialhissar

Helt kundanpassade lösningar med stort fokus på utseende och storlek. Då inga egentliga begränsningar finns ett populärt val för exempelvis museer, konsthallar, privatvillor och restauranger.

Hissar till befintliga hus

Kompletta hissar som anpassas efter byggnaden och de givna förutsättningarna på plats.

Last- och bilhissar

Stora, flexibla och högkvalitativa last- och bilhissar. Finns som både hydraulhiss och linhiss med lyftkraft på över 9000kg.

Sjukhus- och vårdhissar

Effektiva hissystem av högsta kvalitet med fokus på säkerhet. Utvecklade för sjukvården med handikappanpassningar och prioriteringsfunktioner.

Småvaruhissar

Mindre och mycket platseffektiva varuhissar där exempelvis mat, skor och kläder kan fraktas.

Plattformshissar

En prisvärd och smidig handikappanpassning i fastigheter som kräver minimalt med utrymme för schakt och grop.

Lyftbord

Välj mellan robusta lyftbord för tuffa miljöer eller kundanpassade lyftbord för mer visuellt känsliga miljöer.

Panoramahissar

Helt kundanpassade hissar med öppna eller glasade schakt som passar perfekt i ljusgårdar eller fasader där man vill behålla en luftig känsla.

Produktinfo

Linhissar

Typisk användningsområde: bostads-, kontors-, special-, panorama- & sjukhushissar.

Linhissen är energisnål, har hög prestanda samt är lätt och säker att installera. Det självklara valet när det finns höga krav på tillgänglighet och hastigheter på 1 m/s eller mer.

Alla våra linhissar är utrustade med en växellös maskin som har permanentsmorda lager. Då maskinen är växellös behövs varken oljebyte eller påfyllning av olja. Ett smörjfritt och miljövänligare alternativ!

Som kund hos Hissgruppen kan du välja mellan linhissar med eller utan maskinrum. De maskinrumslösa hissarna är flexibla i sina mått. Finns från 325 kg till 4000 kg och med hastigheter 0,5-2,5 m/s. Passar utmärkt vid både nybyggnation och modernisering, där ytor frigörs till annat än maskinrum.

Hissgruppen erbjuder dessutom ett brett urval gällande inredning av hisskorg, karmomfattningar, belysning och tablåer. Kundens och arkitektens önskemål kan ofta tillmötesgås.

Läs mer i vår produktkatalog

Hydraulhissar

Vi erbjuder hydraulhissar för varu- och persontransporter till konkurrenskraftiga priser. Hydraulhissen passar bra för större laster, gods med pallyft och truck samt även bilar.

Hissen är utrymmeseffektiv, har kraftiga golv och trösklar. Kan köras direkt till plan utan krypkörning vilket innebär att färden går snabbare, energiåtgången reduceras kraftigt och hissens kapacitet ökar.

Med högteknologiska driv- och styrsystem, tillsammans med vår tekniska kunskap, ger hissar av hög kvalitet och med modern teknik.

Läs mer i produktbroschyrerna:

Lasthiss GMV Produktkatalog

Lasthiss GMV Bilhiss Produktkatalog

Lasthiss Hydroelite Hydraulhissar