Motum-koncernen

RoslagensHiss ingår i Motum – den gröna hisskoncernen,  Sveriges största, oberoende hiss- och portleverantör. Koncernen består av 12 regionalt marknadsledande och oberoende hiss- och portföretag.

Vår vision är att Motum ska vara det självklara valet för den medvetna hiss- och portköparen. Tillsammans leder vi utvecklingen av hiss- och portlösningar på ett innovativt, hållbart och ansvarsfullt sätt in i framtiden med ett tydligt livscykelperspektiv.

Vår mission är att med hållbarhet i fokus förse människor och företag med hiss- och portlösningar som gör att de kan leva och verka med sin fulla potential.

Vår affärsidé är att erbjuda hållbara, innovativa och flexibla hiss- och portlösningar till fastigheter i Norden. Genom entreprenörskap, teknisk kompetens och förståelse för varje fastighets unika behov hjälper vi våra kunder till de långsiktigt bästa lösningarna.

Välkommen att läsa mer om oss på www.motum.se