Motum-bolagen är omcertifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Motum är glada att meddela att de svenska dotterbolag inom koncernen har genomgått en omcertifieringsrevision för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Resultatet blev ett förnyat certifikat som visar att Motums ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö överensstämmer med standarderna för SS-EN ISO 9001:2015 SS-EN ISO 14001:2015 och SS-ISO 45001:2018.

För fjärde året i rad har Motum-bolagen genomgått en multisite-certifiering där revisionsprocessen samordnats för bolagen. Multisite-certifikatet är ett resultat av det samordnade arbetet inom koncernen, där de svenska bolagen delar ett gemensamt ledningssystem, processer och rutiner.

Vi är mycket stolta över att Motum-koncernens ledningssystem har omcertifierats. Det är ett kvitto på bolagens långsiktiga arbete med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Madelene Carlsson, Hållbarhetschef på Motum

Vi kan se att den gemensamma certifieringen stärker Motums position som leverantör och samarbetspartner på hiss- och portmarknaden, särskilt viktigt är det för våra kunder som har nationella ramavtal, berättar Fredrik Eliasson, Koncernchef på Motum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vendela Dellner
Kommunikationschef, Motum
E-post: vendela.dellner@motum.se
Telefon: 0722 9972 86